Μπροσούρες και κατάλογοι

Οι μπροσούρες εξυπηρετούν πολλούς τύπους επιχειρήσεων καθώς είναι καθαρό διαφημιστικό υλικό. Επίσης εξυπηρετούν και για εύχρηστους καταλόγους που χρησιμοποιούν συνήθως καφετέριες κι εστιατόρια